Home
 

Амьдралын анхны гишгүүр

ЕБС-ын төгсөAAGх ангийн сурагчдын дунд жил бүр уламжлал болон явуулдаг Амьдралын анхны гишгүүр ба ААГ телевизийн  нэвтрүүлгийг зохион байгууллаа. Зохион байгуулсан ажлын хүрээнд “Мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ”, “Мэргэжил бүхэн сайхан”, “Миний мэргэжил сайхан” үзэсгэлэнгүүд гаргаж төгсөх ангийн сурагчдад сонгох сургууль, мэргэжлийн талаар мэдээлэл сурталчилгаа хийв.

 AAG1Энэхүү нэвтрүүлэгт Хөвсгөл аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Мөнгөн-Эрдэнэ, нэгдсэн эмнэлэгийн хуулийн зөвлөх Ууганбар, Нэгдсэн эмнэлэгийн түргэн тусламжийн их эмч Мөнхдалай, хөвсгөл телевизийн сэтгүүлч Мөнхдалай нар уригдан ирж хөвсгөл аймгийн мөрөн суманд үйл ажиллагааг явуулж байгаа ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдын дунд мэргэжил сонголтын талаар ярилцлага явуулсан. Тус нэвтрүүлгийг Хөвсгөл телевиз дамжуулсан

April 16, 2014 This post was written by Categories: СОНА No comments yet


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top