Home
 

“МУСГЗ Д.Сүрэнжав найрагчийн нэрэмжит наадам”

250Аймгийн Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэсээс Хүрэл тулга яруу найргын наадмыг Хөвсгөл аймгийн харьяат МУСГЗ Д. Сүрэнжав найрагчийн мэрэмжит болгон явуулж байгаа тус наадамд зориулж аймгийн номын сангаас МУСГЗ Д. Сүрэнжав зохиолчийн намтар уран бүтээлээр сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн гаргаж уншигч иргэдэд сурчилан таниулж үзэсгэлэнг нээн уншигч үйлчлүүлэгч нарт Аймгийн хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн хэлтэсийн дарга Ч. Дашбаяр Аймгийн нийтийн номын сангийн захирал Н. Оюунтуяа нар нээж уншигч үйлчлүүлэгч нарт хандан үг хэллээ энэ үер номын сангийн уншигч нараас Д. Сүрэнжав зохиолчийн “Хөвсгөл” найраглалыг уншиж сонирхуулсан байна.

June 27, 2014 This post was written by Categories: Бусад No comments yet


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top