Home
 

Зорилго

Орчин үеийн мэдээллийн чөлөөт урсгалыг үйлчилгээндээ ашиглан хүн бүрт мэдээлэл хүргэх

замаар нийгэмд тустай, өндөр мэдлэгтэй иргэнийг төлөвшүүлэх

 Бидний эрмэлзлэл:

  • Хэрэглэгчийн эрх ашгийн төлөө
  • Уншлага үйлчилгээний чанарын төлөө

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top