Home
 

March, 2016

2016 оны НОМЫН БАЯР

Манай номын сан жил бүр үндэсний “Номын баяр”-ыг зохион байгуулдаг. Манай байгууллага номын баярыг тогтмол хугацаанд тасралтгүй 17 жилийн турш зохион байгуулж, нийгэмд хамрах хүрээг нь тэлэх бодлого баримтлан явуулж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч номын баярт зориулан 158-р зарлигаа гарган улс орон даяар тэмдэглэж байхыг уриалсан билээ.

Хүүхэд бүр уншигч-2

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ЕБС-ын сурагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, ном эрдэмд шамдуулах, төрөлх нутгийнхаа түүх соёлыг судлуулах, тэдний идэвх сонирхол, нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх, номын сангийн үйлчлэх хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор “Хүүхэд бүр уншигч-2” ном унших аяныг 2015 оны 3-р сарын 16- аас 2015 – оны 5-р сарын 16 хооронд 2 сарын хугацаатайгаар зохион байгуулан …Continue reading

Top