Home
 

Мэргэжил сонголт лекц

253 254

Аймгийн нийтийн номын сангаас Аймгийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран Ахлах ангийн сурагчдын дунд мэргэжил сонголт сэдвүүдээр лекц зохион байгууллаа энэхүү лекцэнд Аймгийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэсийн дарга Ч. Дашбаяр, Аймгийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэсийн мэргэжилтэн Х. Рагчаа Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн эмч н. Уранчимэг нар уригдан ирж номын сангийн уншигч хүүхдүүдэд лекц уншисан уг лекц Аймгийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэсий н заалан д зохион явууллаа.

June 27, 2014 This post was written by Categories: Бусад No comments yet


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Top